ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

maintenant

maintenant ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ