ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

malicious

malicious ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ