ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

many

many ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • viel ਉਚਾਰਨ viel [de]
 • beaucoup ਉਚਾਰਨ beaucoup [fr]
 • multi ਉਚਾਰਨ multi [en]
 • lots ਉਚਾਰਨ lots [en]
 • たくさん ਉਚਾਰਨ たくさん [ja]
 • 幾 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • bags ਉਚਾਰਨ bags [en]
 • mucha ਉਚਾਰਨ mucha [es]
 • ado ਉਚਾਰਨ ado [ilo]
 • הרבה ਉਚਾਰਨ הרבה [he]
 • marami ਉਚਾਰਨ marami [tl]
 • おおい ਉਚਾਰਨ おおい [ja]
 • wiele ਉਚਾਰਨ wiele [pl]
 • רבים ਉਚਾਰਨ רבים [he]
 • המון ਉਚਾਰਨ המון [he]
 • polysyllabic ਉਚਾਰਨ polysyllabic [en]
 • רב ਉਚਾਰਨ רב [he]
 • nhiều ਉਚਾਰਨ nhiều [vi]
 • heaps ਉਚਾਰਨ heaps [en]
 • ਕਈਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਈਆਂ [pa]
 • baay'ee ਉਚਾਰਨ baay'ee [om]
 • kebeke ਉਚਾਰਨ kebeke [ngh]
 • hunners ਉਚਾਰਨ hunners [sco]
 • parecchi ਉਚਾਰਨ parecchi [it]
 • చాలా ਉਚਾਰਨ చాలా [te]
 • jadá ਉਚਾਰਨ jadá [uby]
 • oozei ਉਚਾਰਨ oozei [ja]
 • wieloma ਉਚਾਰਨ wieloma [pl]
 • nof ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nof [jam] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ବହୁ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ବହୁ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ixachtin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ixachtin [nah] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ