ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

meditation

meditation ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ