ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

mountain range

mountain range ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ