ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

neutru

neutru ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • bold ਉਚਾਰਨ bold [en]
 • satin ਉਚਾਰਨ satin [en]
 • sediment ਉਚਾਰਨ sediment [en]
 • lut ਉਚਾਰਨ lut [no]
 • bismut ਉਚਾਰਨ bismut [de]
 • moped ਉਚਾਰਨ moped [de]
 • tui ਉਚਾਰਨ tui [es]
 • brant ਉਚਾਰਨ brant [sv]
 • taler ਉਚਾਰਨ taler [de]
 • opor ਉਚਾਰਨ opor [pt]
 • actuator ਉਚਾਰਨ actuator [en]
 • primitivism ਉਚਾਰਨ primitivism [en]
 • monolog ਉਚਾਰਨ monolog [de]
 • calcit ਉਚਾਰਨ calcit [de]
 • zaruri ਉਚਾਰਨ zaruri [ro]
 • şubler ਉਚਾਰਨ şubler [ro]
 • spectru ਉਚਾਰਨ spectru [ro]
 • băţ ਉਚਾਰਨ băţ [ro]
 • pălăvrăgit ਉਚਾਰਨ pălăvrăgit [ro]
 • simţăminte ਉਚਾਰਨ simţăminte [ro]
 • crucişător ਉਚਾਰਨ crucişător [ro]
 • sărut ਉਚਾਰਨ sărut [ro]
 • inconştient ਉਚਾਰਨ inconştient [ro]
 • beţişor ਉਚਾਰਨ beţişor [ro]
 • simţământ ਉਚਾਰਨ simţământ [ro]
 • simţ ਉਚਾਰਨ simţ [ro]
 • neolitic ਉਚਾਰਨ neolitic [ro]
 • consimţământ ਉਚਾਰਨ consimţământ [ro]
 • beţişoare ਉਚਾਰਨ beţişoare [ro]
 • leşin ਉਚਾਰਨ leşin [ro]
 • leş ਉਚਾਰਨ leş [ro]
 • microfon ਉਚਾਰਨ microfon [ro]
 • povârniş ਉਚਾਰਨ povârniş [ro]
 • balamuc ਉਚਾਰਨ balamuc [ro]
 • ospiciu ਉਚਾਰਨ ospiciu [ro]
 • culeşer ਉਚਾਰਨ culeşer [ro]
 • condei ਉਚਾਰਨ condei [ro]
 • chitanţier ਉਚਾਰਨ chitanţier [ro]
 • coteţ ਉਚਾਰਨ coteţ [ro]
 • ţăcănit ਉਚਾਰਨ ţăcănit [ro]
 • infraroşu ਉਚਾਰਨ infraroşu [ro]
 • grepfrut ਉਚਾਰਨ grepfrut [ro]
 • făcăleţ ਉਚਾਰਨ făcăleţ [ro]
 • beţe ਉਚਾਰਨ beţe [ro]