ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Nom propi

Nom propi ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • mar ਉਚਾਰਨ mar [es]
 • Cristina ਉਚਾਰਨ Cristina [es]
 • Anaïs ਉਚਾਰਨ Anaïs [ca]
 • Mariana ਉਚਾਰਨ Mariana [pt]
 • Marina ਉਚਾਰਨ Marina [es]
 • Xavi ਉਚਾਰਨ Xavi [ca]
 • Agnès ਉਚਾਰਨ Agnès [fr]
 • Francesca ਉਚਾਰਨ Francesca [it]
 • Isabel ਉਚਾਰਨ Isabel [es]
 • Marc ਉਚਾਰਨ Marc [da]
 • Júlia ਉਚਾਰਨ Júlia [ca]
 • Emmanuel ਉਚਾਰਨ Emmanuel [fr]
 • Georgina ਉਚਾਰਨ Georgina [ca]
 • Meritxell ਉਚਾਰਨ Meritxell [ca]
 • Adolf ਉਚਾਰਨ Adolf [de]
 • fe ਉਚਾਰਨ fe [ca]
 • Laia ਉਚਾਰਨ Laia [ca]
 • Patrícia ਉਚਾਰਨ Patrícia [ca]
 • Manfred ਉਚਾਰਨ Manfred [de]
 • margarida ਉਚਾਰਨ margarida [pt]
 • Josefina ਉਚਾਰਨ Josefina [ca]
 • Fabiola ਉਚਾਰਨ Fabiola [it]
 • Berta ਉਚਾਰਨ Berta [es]
 • Salomé ਉਚਾਰਨ Salomé [ca]
 • Josefa ਉਚਾਰਨ Josefa [ca]
 • Pepa ਉਚਾਰਨ Pepa [ca]
 • Felisa ਉਚਾਰਨ Felisa [ca]
 • Caterina ਉਚਾਰਨ Caterina [it]
 • Olesa ਉਚਾਰਨ Olesa [ca]
 • Domènech ਉਚਾਰਨ Domènech [ca]
 • Àgape ਉਚਾਰਨ Àgape [ca]
 • fina ਉਚਾਰਨ fina [es]
 • Gertrudis ਉਚਾਰਨ Gertrudis [ca]
 • Serafina ਉਚਾਰਨ Serafina [ca]
 • Maria Teresa ਉਚਾਰਨ Maria Teresa [ca]
 • Eugènia ਉਚਾਰਨ Eugènia [ca]
 • Maria Rosa ਉਚਾਰਨ Maria Rosa [ca]
 • Brígida ਉਚਾਰਨ Brígida [ca]
 • Bibiana ਉਚਾਰਨ Bibiana [ca]
 • Sílvia ਉਚਾਰਨ Sílvia [ca]
 • Carlota ਉਚਾਰਨ Carlota [ca]
 • Antonieta ਉਚਾਰਨ Antonieta [ca]
 • Teresina ਉਚਾਰਨ Teresina [ca]
 • Palmira ਉਚਾਰਨ Palmira [ca]
 • Ivette ਉਚਾਰਨ Ivette [ca]
 • Rafaela ਉਚਾਰਨ Rafaela [ca]
 • manel ਉਚਾਰਨ manel [af]
 • Úrsula ਉਚਾਰਨ Úrsula [es]
 • Iolanda ਉਚਾਰਨ Iolanda [ca]
 • Florentina ਉਚਾਰਨ Florentina [ca]
 • Marciana ਉਚਾਰਨ Marciana [it]
 • Elisenda ਉਚਾਰਨ Elisenda [ca]
 • Adília ਉਚਾਰਨ Adília [pt]
 • Cecília ਉਚਾਰਨ Cecília [ca]
 • Mardoqueu ਉਚਾਰਨ Mardoqueu [pt]
 • afra ਉਚਾਰਨ afra [cs]
 • Alícia ਉਚਾਰਨ Alícia [ca]
 • Domènec ਉਚਾਰਨ Domènec [ca]
 • Virgínia ਉਚਾਰਨ Virgínia [ca]
 • Xènia ਉਚਾਰਨ Xènia [ca]
 • Leonor ਉਚਾਰਨ Leonor [ca]
 • Enriqueta ਉਚਾਰਨ Enriqueta [ca]
 • Lluïsa ਉਚਾਰਨ Lluïsa [ca]
 • Faustina ਉਚਾਰਨ Faustina [ca]
 • Manea ਉਚਾਰਨ Manea [ca]
 • Josepa ਉਚਾਰਨ Josepa [ca]
 • Adrió ਉਚਾਰਨ Adrió [ca]
 • Cèlia ਉਚਾਰਨ Cèlia [ca]
 • Adelgundis ਉਚਾਰਨ Adelgundis [ca]
 • adó ਉਚਾਰਨ adó [hu]
 • Adelvina ਉਚਾਰਨ Adelvina [ca]
 • Manés ਉਚਾਰਨ Manés [ca]
 • Àgapi ਉਚਾਰਨ Àgapi [ca]
 • Secundina ਉਚਾਰਨ Secundina [ca]
 • Marcel·lià ਉਚਾਰਨ Marcel·lià [ca]
 • Càndida ਉਚਾਰਨ Càndida [ca]
 • Agapit ਉਚਾਰਨ Agapit [ca]
 • mamet ਉਚਾਰਨ mamet [ca]
 • Adulf ਉਚਾਰਨ Adulf [ca]
 • Vicenta ਉਚਾਰਨ Vicenta [ca]
 • Mànic ਉਚਾਰਨ Mànic [ca]
 • Adjutori ਉਚਾਰਨ Adjutori [ca]
 • Mandal ਉਚਾਰਨ Mandal [no]
 • Manahem ਉਚਾਰਨ Manahem [ca]
 • Agaci ਉਚਾਰਨ Agaci [ca]
 • Àngela ਉਚਾਰਨ Àngela [ca]
 • Mammes ਉਚਾਰਨ Mammes [ca]
 • Aderit ਉਚਾਰਨ Aderit [ca]
 • Eloïsa ਉਚਾਰਨ Eloïsa [ca]
 • Maria Josep ਉਚਾਰਨ Maria Josep [ca]
 • Mamolí ਉਚਾਰਨ Mamolí [ca]
 • adjutor ਉਚਾਰਨ adjutor [pt]
 • Mansuet ਉਚਾਰਨ Mansuet [ca]
 • Adelí ਉਚਾਰਨ Adelí [ca]
 • Marcolí ਉਚਾਰਨ Marcolí [ca]
 • Marí ਉਚਾਰਨ Marí [ca]
 • Alberto Comesaña ਉਚਾਰਨ Alberto Comesaña [es]
 • Adjut ਉਚਾਰਨ Adjut [ca]
 • Àfrica ਉਚਾਰਨ Àfrica [pms]
 • Marcel·lina ਉਚਾਰਨ Marcel·lina [ca]