ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

noun singular

noun singular ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • triangle ਉਚਾਰਨ triangle [en]
 • parfum ਉਚਾਰਨ parfum [fr]
 • kid ਉਚਾਰਨ kid [en]
 • stadhuis ਉਚਾਰਨ stadhuis [nl]
 • fauteuil ਉਚਾਰਨ fauteuil [fr]
 • appartement ਉਚਾਰਨ appartement [fr]
 • biblioteca ਉਚਾਰਨ biblioteca [es]
 • fondue ਉਚਾਰਨ fondue [fr]
 • clerk ਉਚਾਰਨ clerk [en]
 • eau de toilette ਉਚਾਰਨ eau de toilette [fr]
 • planet ਉਚਾਰਨ planet [en]
 • Thailand ਉਚਾਰਨ Thailand [en]
 • media ਉਚਾਰਨ media [en]
 • Mexico ਉਚਾਰਨ Mexico [en]
 • cactus ਉਚਾਰਨ cactus [it]
 • claw ਉਚਾਰਨ claw [en]
 • lamb ਉਚਾਰਨ lamb [en]
 • verb ਉਚਾਰਨ verb [en]
 • platypus ਉਚਾਰਨ platypus [en]
 • monarchy ਉਚਾਰਨ monarchy [en]
 • spot ਉਚਾਰਨ spot [en]
 • alibi ਉਚਾਰਨ alibi [en]
 • receptionist ਉਚਾਰਨ receptionist [en]
 • donut ਉਚਾਰਨ donut [fr]
 • dilemma ਉਚਾਰਨ dilemma [en]
 • Spiegel ਉਚਾਰਨ Spiegel [de]
 • Polen ਉਚਾਰਨ Polen [de]
 • cracker ਉਚਾਰਨ cracker [en]
 • hang ਉਚਾਰਨ hang [en]
 • Cyprus ਉਚਾਰਨ Cyprus [en]
 • comet ਉਚਾਰਨ comet [en]
 • Lucifer ਉਚਾਰਨ Lucifer [en]
 • Öl ਉਚਾਰਨ Öl [de]
 • fusion ਉਚਾਰਨ fusion [en]
 • principal ਉਚਾਰਨ principal [en]
 • hyena ਉਚਾਰਨ hyena [en]
 • bungalow ਉਚਾਰਨ bungalow [en]
 • hypocrite ਉਚਾਰਨ hypocrite [en]
 • struggle ਉਚਾਰਨ struggle [en]
 • spill ਉਚਾਰਨ spill [en]
 • reventón ਉਚਾਰਨ reventón [es]
 • gymnastics ਉਚਾਰਨ gymnastics [en]
 • paracetamol ਉਚਾਰਨ paracetamol [en]
 • indignation ਉਚਾਰਨ indignation [en]
 • pension ਉਚਾਰਨ pension [en]
 • metaphor ਉਚਾਰਨ metaphor [en]
 • absorption ਉਚਾਰਨ absorption [en]
 • uit eten gaan ਉਚਾਰਨ uit eten gaan [nl]
 • Verenigd Koninkrijk ਉਚਾਰਨ Verenigd Koninkrijk [nl]
 • momento ਉਚਾਰਨ momento [pt]
 • symbol ਉਚਾਰਨ symbol [en]
 • chalet ਉਚਾਰਨ chalet [en]
 • tent ਉਚਾਰਨ tent [en]
 • quandary ਉਚਾਰਨ quandary [en]
 • charter ਉਚਾਰਨ charter [en]
 • camping ਉਚਾਰਨ camping [en]
 • foul ਉਚਾਰਨ foul [en]
 • monarch ਉਚਾਰਨ monarch [en]
 • summer holiday ਉਚਾਰਨ summer holiday [en]
 • mag ਉਚਾਰਨ mag [de]
 • habit ਉਚਾਰਨ habit [en]
 • spar ਉਚਾਰਨ spar [en]
 • carillon ਉਚਾਰਨ carillon [en]
 • greeting ਉਚਾਰਨ greeting [en]
 • alkohol ਉਚਾਰਨ alkohol [de]
 • benefit ਉਚਾਰਨ benefit [en]
 • scooter ਉਚਾਰਨ scooter [en]
 • efficiency ਉਚਾਰਨ efficiency [en]
 • Orchidee ਉਚਾਰਨ Orchidee [de]
 • speciality ਉਚਾਰਨ speciality [en]
 • permafrost ਉਚਾਰਨ permafrost [en]
 • principle ਉਚਾਰਨ principle [en]
 • headquarters ਉਚਾਰਨ headquarters [en]
 • datum ਉਚਾਰਨ datum [de]
 • cet ਉਚਾਰਨ cet [fr]
 • penny ਉਚਾਰਨ penny [en]
 • black hole ਉਚਾਰਨ black hole [en]
 • abbey ਉਚਾਰਨ abbey [en]
 • haematologist ਉਚਾਰਨ haematologist [en]
 • hypotenuse ਉਚਾਰਨ hypotenuse [en]
 • basis ਉਚਾਰਨ basis [en]
 • firmeza ਉਚਾਰਨ firmeza [es]
 • commander ਉਚਾਰਨ commander [en]
 • aerosol ਉਚਾਰਨ aerosol [en]
 • artillery ਉਚਾਰਨ artillery [en]
 • anaconda ਉਚਾਰਨ anaconda [en]
 • április ਉਚਾਰਨ április [hu]
 • dochter ਉਚਾਰਨ dochter [nl]
 • knock-out (noun) ਉਚਾਰਨ knock-out (noun) [en]
 • revision ਉਚਾਰਨ revision [en]
 • schoonmoeder ਉਚਾਰਨ schoonmoeder [nl]
 • luchthaven ਉਚਾਰਨ luchthaven [nl]
 • instinct ਉਚਾਰਨ instinct [en]
 • Estland ਉਚਾਰਨ Estland [de]
 • vibration ਉਚਾਰਨ vibration [en]
 • hermitage ਉਚਾਰਨ hermitage [en]
 • précis ਉਚਾਰਨ précis [fr]
 • robustez ਉਚਾਰਨ robustez [es]
 • titiritero ਉਚਾਰਨ titiritero [es]
 • explosion ਉਚਾਰਨ explosion [en]