ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

numeral

numeral ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 11 ਉਚਾਰਨ
  11 [en]
 • un ਉਚਾਰਨ
  un [fr]
 • non ਉਚਾਰਨ
  non [fr]
 • 一 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • sex ਉਚਾਰਨ
  sex [en]
 • 六 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 三 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 四 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 五 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 七 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • ein ਉਚਾਰਨ
  ein [de]
 • 88 ਉਚਾਰਨ
  88 [en]
 • sjö ਉਚਾਰਨ
  sjö [sv]
 • vijftig ਉਚਾਰਨ
  vijftig [nl]
 • 五十 ਉਚਾਰਨ
  五十 [zh]
 • šest ਉਚਾਰਨ
  šest [cs]
 • ichi (一) ਉਚਾਰਨ
  ichi (一) [ja]
 • nana (七) ਉਚਾਰਨ
  nana (七) [ja]
 • trzydzieści ਉਚਾਰਨ
  trzydzieści [pl]
 • siedemset ਉਚਾਰਨ
  siedemset [pl]
 • duin ਉਚਾਰਨ
  duin [nl]
 • shichi (七) ਉਚਾਰਨ
  shichi (七) [ja]
 • 98 ਉਚਾਰਨ
  98 [uz]
 • hachi (八) ਉਚਾਰਨ
  hachi (八) [ja]
 • ku (九) ਉਚਾਰਨ
  ku (九) [ja]
 • shi (四) ਉਚਾਰਨ
  shi (四) [ja]
 • roku (六) ਉਚਾਰਨ
  roku (六) [ja]
 • dezenove ਉਚਾਰਨ
  dezenove [pt]
 • dau ਉਚਾਰਨ
  dau [pt]
 • kyū (九) ਉਚਾਰਨ
  kyū (九) [ja]
 • einn ਉਚਾਰਨ
  einn [is]
 • san (三) ਉਚਾਰਨ
  san (三) [ja]
 • ezer ਉਚਾਰਨ
  ezer [hu]
 • ni (二) ਉਚਾਰਨ
  ni (二) [ja]
 • Ilan ਉਚਾਰਨ
  Ilan [nl]
 • tveir ਉਚਾਰਨ
  tveir [fo]
 • zig ਉਚਾਰਨ
  zig [de]
 • zeru ਉਚਾਰਨ
  zeru [eu]
 • XIX ਉਚਾਰਨ
  XIX [pl]
 • eitt ਉਚਾਰਨ
  eitt [fo]
 • miljard ਉਚਾਰਨ
  miljard [nl]
 • jū (十) ਉਚਾਰਨ
  jū (十) [ja]
 • fimm ਉਚਾਰਨ
  fimm [fo]
 • எண் ਉਚਾਰਨ
  எண் [ta]
 • yon (四) ਉਚਾਰਨ
  yon (四) [ja]
 • chwech ਉਚਾਰਨ
  chwech [cy]
 • vist ਉਚਾਰਨ
  vist [da]
 • go (五) ਉਚਾਰਨ
  go (五) [ja]
 • átta ਉਚਾਰਨ
  átta [fo]
 • fjögur ਉਚਾਰਨ
  fjögur [is]
 • dwy ਉਚਾਰਨ
  dwy [cy]
 • dziewięćset ਉਚਾਰਨ
  dziewięćset [pl]
 • hundrað ਉਚਾਰਨ
  hundrað [fo]
 • はたち ਉਚਾਰਨ
  はたち [ja]
 • ugain ਉਚਾਰਨ
  ugain [cy]
 • fjórir ਉਚਾਰਨ
  fjórir [is]
 • þrjú ਉਚਾਰਨ
  þrjú [is]
 • 14 (дийтта) ਉਚਾਰਨ
  14 (дийтта) [inh]
 • þrjár ਉਚਾਰਨ
  þrjár [is]
 • czterysta ਉਚਾਰਨ
  czterysta [pl]
 • eizh ਉਚਾਰਨ
  eizh [br]
 • 100 (бӀаь) ਉਚਾਰਨ
  100 (бӀаь) [inh]
 • 23 (ткъаь кхоъ) ਉਚਾਰਨ
  23 (ткъаь кхоъ) [inh]
 • pedair ਉਚਾਰਨ
  pedair [cy]
 • 16 (ялхайтта) ਉਚਾਰਨ
  16 (ялхайтта) [inh]
 • Hunderte ਉਚਾਰਨ
  Hunderte [de]
 • sextán ਉਚਾਰਨ
  sextán [is]
 • obu ਉਚਾਰਨ
  obu [pl]
 • tuttuguogtvær ਉਚਾਰਨ
  tuttuguogtvær [is]
 • tair ਉਚਾਰਨ
  tair [cy]
 • tuttuguogþrír ਉਚਾਰਨ
  tuttuguogþrír [is]
 • níu ਉਚਾਰਨ
  níu [is]
 • tuttuguogþrjú ਉਚਾਰਨ
  tuttuguogþrjú [is]
 • pymtheg ਉਚਾਰਨ
  pymtheg [cy]
 • Sunja ਉਚਾਰਨ
  Sunja [hr]
 • 10 (итт) ਉਚਾਰਨ
  10 (итт) [inh]
 • sisena ਉਚਾਰਨ
  sisena [ca]
 • pedwar ਉਚਾਰਨ
  pedwar [cy]
 • Abertausende ਉਚਾਰਨ
  Abertausende [de]
 • osiemset ਉਚਾਰਨ
  osiemset [pl]
 • trzysta ਉਚਾਰਨ
  trzysta [pl]
 • 9 (ийс) ਉਚਾਰਨ
  9 (ийс) [inh]
 • tuttugu ਉਚਾਰਨ
  tuttugu [is]
 • Zehntausende ਉਚਾਰਨ
  Zehntausende [de]
 • tuttuguogþrjár ਉਚਾਰਨ
  tuttuguogþrjár [is]
 • þrír ਉਚਾਰਨ
  þrír [is]
 • zigtausende ਉਚਾਰਨ
  zigtausende [de]
 • fimmtíu ਉਚਾਰਨ
  fimmtíu [is]
 • تریلیون ਉਚਾਰਨ
  تریلیون [fa]
 • þrjátíu ਉਚਾਰਨ
  þrjátíu [is]
 • allă ਉਚਾਰਨ
  allă [cv]
 • 40 (шовзткъа) ਉਚਾਰਨ
  40 (шовзткъа) [inh]
 • tuttuguogsjö ਉਚਾਰਨ
  tuttuguogsjö [is]
 • tvö ਉਚਾਰਨ
  tvö [is]
 • deuddeg ਉਚਾਰਨ
  deuddeg [cy]
 • Ellefu ਉਚਾਰਨ
  Ellefu [is]
 • tíu ਉਚਾਰਨ
  tíu [is]
 • 3 (кхоъ) ਉਚਾਰਨ
  3 (кхоъ) [inh]
 • 20 (ткъо) ਉਚਾਰਨ
  20 (ткъо) [inh]
 • 1 (цаӀ) ਉਚਾਰਨ
  1 (цаӀ) [inh]