ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

nyelv

nyelv ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • papel ਉਚਾਰਨ papel [pt]
 • tem ਉਚਾਰਨ tem [pt]
 • kot ਉਚਾਰਨ kot [pl]
 • mari ਉਚਾਰਨ mari [fr]
 • Brunei ਉਚਾਰਨ Brunei [en]
 • kawa ਉਚਾਰਨ kawa [pl]
 • vai ਉਚਾਰਨ vai [pt]
 • Moses ਉਚਾਰਨ Moses [en]
 • Telugu ਉਚਾਰਨ Telugu [te]
 • trio ਉਚਾਰਨ trio [en]
 • inger ਉਚਾਰਨ inger [sv]
 • TVA ਉਚਾਰਨ TVA [fr]
 • moho ਉਚਾਰਨ moho [es]
 • fang ਉਚਾਰਨ fang [ca]
 • ga ਉਚਾਰਨ ga [nl]
 • vu ਉਚਾਰਨ vu [fr]
 • ona ਉਚਾਰਨ ona [tr]
 • cham ਉਚਾਰਨ cham [de]
 • Thai ਉਚਾਰਨ Thai [en]
 • gallego ਉਚਾਰਨ gallego [es]
 • Tonga ਉਚਾਰਨ Tonga [es]
 • hmong ਉਚਾਰਨ hmong [hmn]
 • meri ਉਚਾਰਨ meri [fi]
 • li ਉਚਾਰਨ li [it]
 • Ruanda ਉਚਾਰਨ Ruanda [es]
 • Baule ਉਚਾਰਨ Baule [it]
 • bobo ਉਚਾਰਨ bobo [fr]
 • Zulu ਉਚਾਰਨ Zulu [en]
 • abe ਉਚਾਰਨ abe [da]
 • lau ਉਚਾਰਨ lau [eu]
 • cornish ਉਚਾਰਨ cornish [en]
 • kuna ਉਚਾਰਨ kuna [pl]
 • Kongo ਉਚਾਰਨ Kongo [cs]
 • Arab ਉਚਾਰਨ Arab [en]
 • pular ਉਚਾਰਨ pular [pt]
 • Chinook ਉਚਾਰਨ Chinook [en]
 • edo ਉਚਾਰਨ edo [hu]
 • ladino ਉਚਾਰਨ ladino [es]
 • Kurd ਉਚਾਰਨ Kurd [en]
 • Rai ਉਚਾਰਨ Rai [fr]
 • beja ਉਚਾਰਨ beja [pt]
 • lolo ਉਚਾਰਨ lolo [tl]
 • Mande ਉਚਾਰਨ Mande [en]
 • marka ਉਚਾਰਨ marka [tr]
 • Adige ਉਚਾਰਨ Adige [it]
 • lengyel ਉਚਾਰਨ lengyel [hu]
 • afar ਉਚਾਰਨ afar [en]
 • gogo ਉਚਾਰਨ gogo [fr]
 • venda ਉਚਾਰਨ venda [pt]
 • koi ਉਚਾਰਨ koi [fi]
 • galla ਉਚਾਰਨ galla [es]
 • spanyol ਉਚਾਰਨ spanyol [hu]
 • kono ਉਚਾਰਨ kono [ja]
 • toma ਉਚਾਰਨ toma [it]
 • Twi ਉਚਾਰਨ Twi [tw]
 • paja ਉਚਾਰਨ paja [es]
 • haja ਉਚਾਰਨ haja [pt]
 • ge'ez ਉਚਾਰਨ ge'ez [am]
 • Nez Perce ਉਚਾਰਨ Nez Perce [en]
 • chan ਉਚਾਰਨ chan [pl]
 • merja ਉਚਾਰਨ merja [fi]
 • vend ਉਚਾਰਨ vend [en]
 • kung ਉਚਾਰਨ kung [sv]
 • papu ਉਚਾਰਨ papu [fi]
 • avar ਉਚਾਰਨ avar [ca]
 • garo ਉਚਾਰਨ garo [pt]
 • naga ਉਚਾਰਨ naga [tl]
 • kui ਉਚਾਰਨ kui [et]
 • Oneida ਉਚਾਰਨ Oneida [en]
 • Chamorro ਉਚਾਰਨ Chamorro [cs]
 • ful ਉਚਾਰਨ ful [sv]
 • Arapaho ਉਚਾਰਨ Arapaho [hu]
 • Huron ਉਚਾਰਨ Huron [hu]
 • Bambara ਉਚਾਰਨ Bambara [en]
 • agni ਉਚਾਰਨ agni [sa]
 • Rif ਉਚਾਰਨ Rif [fr]
 • micmac ਉਚਾਰਨ micmac [en]
 • fon ਉਚਾਰਨ fon [yi]
 • hakka ਉਚਾਰਨ hakka [hak]
 • ivrit ਉਚਾਰਨ ivrit [he]
 • cigány ਉਚਾਰਨ cigány [hu]
 • Limba ਉਚਾਰਨ Limba [ro]
 • csiga ਉਚਾਰਨ csiga [hu]
 • angol ਉਚਾਰਨ angol [hu]
 • wa ਉਚਾਰਨ wa [sco]
 • lenka ਉਚਾਰਨ lenka [cs]
 • koman ਉਚਾਰਨ koman [ht]
 • lombard ਉਚਾਰਨ lombard [pl]
 • róka ਉਚਾਰਨ róka [hu]
 • teda ਉਚਾਰਨ teda [lmo]
 • makua ਉਚਾਰਨ makua [haw]
 • lett ਉਚਾਰਨ lett [sv]
 • tamazight ਉਚਾਰਨ tamazight [de]
 • gurung ਉਚਾਰਨ gurung [ne]
 • orosz ਉਚਾਰਨ orosz [hu]
 • lobi ਉਚਾਰਨ lobi [ind]
 • maithili ਉਚਾਰਨ maithili [de]
 • kirundi ਉਚਾਰਨ kirundi [fr]
 • guro ਉਚਾਰਨ guro [tl]
 • hopi ਉਚਾਰਨ hopi [en]