ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

o

o ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hola ਉਚਾਰਨ hola [es]
 • escola ਉਚਾਰਨ escola [pt]
 • eye ਉਚਾਰਨ eye [en]
 • thank ਉਚਾਰਨ thank [en]
 • señorita ਉਚਾਰਨ señorita [es]
 • Lot ਉਚਾਰਨ Lot [en]
 • broken ਉਚਾਰਨ broken [en]
 • snowing ਉਚਾਰਨ snowing [en]
 • controle ਉਚਾਰਨ controle [pt]
 • geographical ਉਚਾਰਨ geographical [en]
 • fiets ਉਚਾਰਨ fiets [nl]
 • Froebel ਉਚਾਰਨ Froebel [de]
 • internship ਉਚਾਰਨ internship [en]
 • o pedaço de giz ਉਚਾਰਨ o pedaço de giz [pt]
 • tuteo ਉਚਾਰਨ tuteo [es]
 • fluo ਉਚਾਰਨ fluo [fr]
 • jordano ਉਚਾਰਨ jordano [es]
 • cò ਉਚਾਰਨ [vi]
 • veya ਉਚਾਰਨ veya [tr]
 • operaio ਉਚਾਰਨ operaio [it]
 • o długości ਉਚਾਰਨ o długości [pl]
 • אוֹ ਉਚਾਰਨ אוֹ [he]
 • wzrost ਉਚਾਰਨ wzrost [pl]
 • Lugogo ਉਚਾਰਨ Lugogo [af]
 • Luque ਉਚਾਰਨ Luque [es]
 • dietetyk ਉਚਾਰਨ dietetyk [pl]
 • o prazer é todo meu ਉਚਾਰਨ o prazer é todo meu [pt]
 • neocatecumenal ਉਚਾਰਨ neocatecumenal [es]
 • О о ਉਚਾਰਨ О о [sr]
 • oblonica ਉਚਾਰਨ oblonica [it]
 • assoar o nariz ਉਚਾਰਨ assoar o nariz [pt]
 • Montoggio ਉਚਾਰਨ Montoggio [it]
 • rydde opp ਉਚਾਰਨ rydde opp [no]
 • o przyszłości ਉਚਾਰਨ o przyszłości [pl]
 • توسيف شميم ਉਚਾਰਨ توسيف شميم [ar]
 • Ouviremos ਉਚਾਰਨ Ouviremos [pt]
 • o nazwie ਉਚਾਰਨ o nazwie [pl]
 • o wszystkim ਉਚਾਰਨ o wszystkim [pl]
 • brakowało ਉਚਾਰਨ brakowało [pl]
 • o niej ਉਚਾਰਨ o niej [pl]
 • o 9-ej ਉਚਾਰਨ o 9-ej [pl]
 • o ścianę ਉਚਾਰਨ o ścianę [pl]
 • o roli ਉਚਾਰਨ o roli [pl]
 • etaogunda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ etaogunda [yo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ