ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

odia

odia ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Bou ਉਚਾਰਨ Bou [ca]
 • gacha ਉਚਾਰਨ gacha [es]
 • manas ਉਚਾਰਨ manas [or]
 • bapa ਉਚਾਰਨ bapa [or]
 • uday ਉਚਾਰਨ uday [or]
 • oriya ਉਚਾਰਨ oriya [hi]
 • priyabrata ਉਚਾਰਨ priyabrata [or]
 • jagannatha ਉਚਾਰਨ jagannatha [or]
 • kirana ਉਚਾਰਨ kirana [or]
 • matrubhumi ਉਚਾਰਨ matrubhumi [or]
 • ratha ਉਚਾਰਨ ratha [or]
 • ekamra ਉਚਾਰਨ ekamra [or]
 • brukhya ਉਚਾਰਨ brukhya [or]
 • kanana ਉਚਾਰਨ kanana [or]