ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

offensive

offensive ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • fuck ਉਚਾਰਨ fuck [en]
 • merda ਉਚਾਰਨ merda [gl]
 • mierda ਉਚਾਰਨ mierda [es]
 • shit ਉਚਾਰਨ shit [en]
 • merde ਉਚਾਰਨ merde [fr]
 • cunt ਉਚਾਰਨ cunt [en]
 • joder ਉਚਾਰਨ joder [es]
 • ass ਉਚਾਰਨ ass [en]
 • caralho ਉਚਾਰਨ caralho [pt]
 • asshole ਉਚਾਰਨ asshole [en]
 • damn ਉਚਾਰਨ damn [en]
 • twat ਉਚਾਰਨ twat [en]
 • queer ਉਚਾਰਨ queer [en]
 • Arschloch ਉਚਾਰਨ Arschloch [de]
 • vaffanculo ਉਚਾਰਨ vaffanculo [it]
 • nigger ਉਚਾਰਨ nigger [en]
 • cabrón ਉਚਾਰਨ cabrón [es]
 • vulgar ਉਚਾਰਨ vulgar [en]
 • faggot ਉਚਾਰਨ faggot [en]
 • wanker ਉਚਾਰਨ wanker [en]
 • mister ਉਚਾਰਨ mister [en]
 • dag ਉਚਾਰਨ dag [da]
 • bullshit ਉਚਾਰਨ bullshit [en]
 • mamón ਉਚਾਰਨ mamón [es]
 • retarded ਉਚਾਰਨ retarded [en]
 • maricón ਉਚਾਰਨ maricón [es]
 • bitches ਉਚਾਰਨ bitches [en]
 • motherfucker ਉਚਾਰਨ motherfucker [en]
 • sod ਉਚਾਰਨ sod [en]
 • kurva ਉਚਾਰਨ kurva [cs]
 • cochon ਉਚਾਰਨ cochon [fr]
 • 花橋 ਉਚਾਰਨ 花橋 [yue]
 • spierdalaj ਉਚਾਰਨ spierdalaj [pl]
 • stronzo ਉਚਾਰਨ stronzo [it]
 • idiotic ਉਚਾਰਨ idiotic [en]
 • shite ਉਚਾਰਨ shite [en]
 • idiotically ਉਚਾਰਨ idiotically [en]
 • bumface ਉਚਾਰਨ bumface [en]
 • shitty ਉਚਾਰਨ shitty [en]
 • poofter ਉਚਾਰਨ poofter [en]
 • minchia ਉਚਾਰਨ minchia [it]
 • damn it ਉਚਾਰਨ damn it [en]
 • boner ਉਚਾਰਨ boner [en]
 • cocksucker ਉਚਾਰਨ cocksucker [en]
 • Hoit dei fotzn! ਉਚਾਰਨ Hoit dei fotzn! [bar]
 • coglione ਉਚਾਰਨ coglione [it]
 • minge ਉਚਾਰਨ minge [en]
 • puttana ਉਚਾਰਨ puttana [it]
 • shitload ਉਚਾਰਨ shitload [en]
 • wanking ਉਚਾਰਨ wanking [en]
 • lubricity ਉਚਾਰਨ lubricity [en]
 • knobhead ਉਚਾਰਨ knobhead [en]
 • idiots ਉਚਾਰਨ idiots [en]
 • sleazebag ਉਚਾਰਨ sleazebag [en]
 • wank ਉਚਾਰਨ wank [en]
 • nutter ਉਚਾਰਨ nutter [en]
 • sambo ਉਚਾਰਨ sambo [pt]
 • prat ਉਚਾਰਨ prat [sv]
 • take the piss ਉਚਾਰਨ take the piss [en]
 • eyetie ਉਚਾਰਨ eyetie [en]
 • Seggl ਉਚਾਰਨ Seggl [swg]
 • Coon ਉਚਾਰਨ Coon [en]
 • biatch ਉਚਾਰਨ biatch [en]
 • retardment ਉਚਾਰਨ retardment [en]
 • schizo ਉਚਾਰਨ schizo [en]
 • cumshot ਉਚਾਰਨ cumshot [en]
 • pede ਉਚਾਰਨ pede [pt]
 • gobshite ਉਚਾਰਨ gobshite [en]
 • shithouse ਉਚਾਰਨ shithouse [en]
 • wog ਉਚਾਰਨ wog [en]
 • rimming ਉਚਾਰਨ rimming [pl]
 • жидок ਉਚਾਰਨ жидок [ru]
 • morde-fronha ਉਚਾਰਨ morde-fronha [pt]
 • 咁多人死唔見你死 ਉਚਾਰਨ 咁多人死唔見你死 [yue]
 • Fous le camp ! ਉਚਾਰਨ Fous le camp ! [fr]
 • blackie ਉਚਾਰਨ blackie [en]
 • 花桥 ਉਚਾਰਨ 花桥 [wuu]
 • busty ਉਚਾਰਨ busty [en]
 • pud-pulling ਉਚਾਰਨ pud-pulling [en]
 • poof ਉਚਾਰਨ poof [en]
 • shitting ਉਚਾਰਨ shitting [en]
 • dumskalle ਉਚਾਰਨ dumskalle [sv]
 • fug ਉਚਾਰਨ fug [en]
 • danskjävlar ਉਚਾਰਨ danskjävlar [sv]
 • καθίκι ਉਚਾਰਨ καθίκι [el]
 • shagged ਉਚਾਰਨ shagged [en]
 • daggy ਉਚਾਰਨ daggy [en]
 • κωλοσφόγγι ਉਚਾਰਨ κωλοσφόγγι [el]
 • wetback ਉਚਾਰਨ wetback [en]
 • The Wankers ਉਚਾਰਨ The Wankers [en]
 • boiola ਉਚਾਰਨ boiola [pt]
 • butt sex ਉਚਾਰਨ butt sex [en]
 • phuck ਉਚਾਰਨ phuck [en]
 • 戇 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • shotacon ਉਚਾਰਨ shotacon [en]
 • Kitajec ਉਚਾਰਨ Kitajec [pl]
 • culchies ਉਚਾਰਨ culchies [en]
 • turds ਉਚਾਰਨ turds [en]
 • papierzak ਉਚਾਰਨ papierzak [pl]
 • γλείφτρα ਉਚਾਰਨ γλείφτρα [el]