ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

pain

pain ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • headache ਉਚਾਰਨ headache [en]
 • distress ਉਚਾਰਨ distress [en]
 • prick ਉਚਾਰਨ prick [en]
 • neuralgia ਉਚਾਰਨ neuralgia [en]
 • stomach ache ਉਚਾਰਨ stomach ache [en]
 • uncomfortable ਉਚਾਰਨ uncomfortable [en]
 • le pain quotidien ਉਚਾਰਨ le pain quotidien [fr]
 • douleur ਉਚਾਰਨ douleur [fr]
 • mob ਉਚਾਰਨ mob [en]
 • quignon ਉਚਾਰਨ quignon [fr]
 • 痛 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • dard ਉਚਾਰਨ dard [fr]
 • myalgia ਉਚਾਰਨ myalgia [en]
 • πόνος ਉਚਾਰਨ πόνος [grc]
 • Poilane ਉਚਾਰਨ Poilane [fr]
 • tramadol ਉਚਾਰਨ tramadol [en]
 • bólowy ਉਚਾਰਨ bólowy [pl]
 • ow ਉਚਾਰਨ ow [en]
 • כאב ਉਚਾਰਨ כאב [he]
 • mastalgia ਉਚਾਰਨ mastalgia [pt]
 • allodynia ਉਚਾਰਨ allodynia [en]
 • sancı ਉਚਾਰਨ sancı [tr]
 • nocens ਉਚਾਰਨ nocens [la]
 • وَجَع ਉਚਾਰਨ وَجَع [ar]
 • skurcz ਉਚਾਰਨ skurcz [pl]
 • smarting ਉਚਾਰਨ smarting [en]
 • kinesalgia ਉਚਾਰਨ kinesalgia [en]
 • skaleczenie ਉਚਾਰਨ skaleczenie [pl]
 • يَوْجَع ਉਚਾਰਨ يَوْجَع [ar]
 • وَجِعَ ਉਚਾਰਨ وَجِعَ [ar]
 • stękać ਉਚਾਰਨ stękać [pl]
 • hausverkur ਉਚਾਰਨ hausverkur [is]
 • ömmande ਉਚਾਰਨ ömmande [sv]
 • vulvodynia ਉਚਾਰਨ vulvodynia [en]
 • magaverkur ਉਚਾਰਨ magaverkur [is]
 • آی ਉਚਾਰਨ آی [fa]
 • ukłucie ਉਚਾਰਨ ukłucie [pl]
 • Marwadzo ਉਚਾਰਨ Marwadzo [sn]
 • niewysłowiona ਉਚਾਰਨ niewysłowiona [pl]
 • 劇痛 ਉਚਾਰਨ 劇痛 [ja]
 • boleć ਉਚਾਰਨ boleć [pl]
 • itami ਉਚਾਰਨ itami [ja]
 • pricks ਉਚਾਰਨ pricks [en]
 • بالألم ਉਚਾਰਨ بالألم [ar]
 • 絞痛 ਉਚਾਰਨ 絞痛 [zh]
 • pain azyme ਉਚਾਰਨ pain azyme [fr]
 • okaleczenie ਉਚਾਰਨ okaleczenie [pl]
 • niewysłowieni ਉਚਾਰਨ niewysłowieni [pl]
 • niewysłowiony ਉਚਾਰਨ niewysłowiony [pl]
 • yipe ਉਚਾਰਨ yipe [en]
 • إيش ਉਚਾਰਨ إيش [ar]
 • ტკივილი ਉਚਾਰਨ ტკივილი [ka]
 • pygalgia ਉਚਾਰਨ pygalgia [en]
 • خلش ਉਚਾਰਨ خلش [ur]
 • صدمہ برداشت کرنا ਉਚਾਰਨ صدمہ برداشت کرنا [ur]
 • ტკივილო ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ტკივილო [ka] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sə̀rèn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sə̀rèn [kr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kutran ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kutran [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ