ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

particle

particle ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hvala ਉਚਾਰਨ hvala [sr]
 • wimp ਉਚਾਰਨ wimp [en]
 • quark ਉਚਾਰਨ quark [it]
 • へ ਉਚਾਰਨ [ja]
 • は ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 은 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • proton ਉਚਾਰਨ proton [en]
 • 의 ਉਚਾਰਨ [ko]
 • neutron ਉਚਾਰਨ neutron [en]
 • Photon ਉਚਾਰਨ Photon [en]
 • antiquark ਉਚਾਰਨ antiquark [de]
 • fermion ਉਚਾਰਨ fermion [fr]
 • 泣くみたい ਉਚਾਰਨ 泣くみたい [ja]
 • 冷たいみたい ਉਚਾਰਨ 冷たいみたい [ja]
 • corpuscle ਉਚਾਰਨ corpuscle [en]
 • muon ਉਚਾਰਨ muon [en]
 • ạ ਉਚਾਰਨ [vi]
 • scintilla ਉਚਾਰਨ scintilla [en]
 • squark ਉਚਾਰਨ squark [en]
 • dakle ਉਚਾਰਨ dakle [hr]
 • lho ਉਚਾਰਨ lho [pt]
 • ばかみたい ਉਚਾਰਨ ばかみたい [ja]
 • higgsino ਉਚਾਰਨ higgsino [en]
 • naj ਉਚਾਰਨ naj [za]
 • axion ਉਚਾਰਨ axion [fr]
 • довольно-таки ਉਚਾਰਨ довольно-таки [ru]
 • 助詞 じょし ਉਚਾਰਨ 助詞 じょし [ja]
 • selectron ਉਚਾਰਨ selectron [en]
 • superpartner ਉਚਾਰਨ superpartner [en]
 • subatomic ਉਚਾਰਨ subatomic [en]
 • čak ਉਚਾਰਨ čak [hr]
 • elektronen ਉਚਾਰਨ elektronen [nl]
 • опять-таки ਉਚਾਰਨ опять-таки [ru]
 • neutró ਉਚਾਰਨ neutró [ca]
 • верно-таки ਉਚਾਰਨ верно-таки [ru]
 • dyon ਉਚਾਰਨ dyon [en]
 • がね ਉਚਾਰਨ がね [ja]
 • γῶν ਉਚਾਰਨ γῶν [grc]
 • ᠣ᠋ᠣ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᠣ᠋ᠣ [mn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • လျှင် ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ လျှင် [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • လို့ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ လို့ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • မ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • နဲ့ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ နဲ့ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • နေ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ နေ [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ