ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

pelo

pelo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • pelo ਉਚਾਰਨ pelo [es]
  • hoer ਉਚਾਰਨ hoer [nl]
  • lacio ਉਚਾਰਨ lacio [es]
  • vlasy ਉਚਾਰਨ vlasy [cs]
  • Canas ਉਚਾਰਨ Canas [pt]
  • cheve ਉਚਾਰਨ cheve [ht]
  • Волас ਉਚਾਰਨ Волас [be]
  • cabel ਉਚਾਰਨ cabel [oc]
  • capellu ਉਚਾਰਨ capellu [co]
  • chavel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chavel [rm] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ