ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

peninsula

peninsula ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ