ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

piece

piece ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • chips ਉਚਾਰਨ chips [en]
  • fragment ਉਚਾਰਨ fragment [en]
  • kromka ਉਚਾਰਨ kromka [pl]
  • mkpisi ਉਚਾਰਨ mkpisi [ig]
  • parça ਉਚਾਰਨ parça [tr]
  • wodge ਉਚਾਰਨ wodge [en]
  • kromki ਉਚਾਰਨ kromki [pl]
  • kəsik ਉਚਾਰਨ kəsik [az]