ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

pleasable

pleasable ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ