ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

pleasant

pleasant ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ