ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

polite form

polite form ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ