ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

precision

precision ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ