ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

prefecture

prefecture ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Tokyo ਉਚਾਰਨ Tokyo [ja]
 • Osaka ਉਚਾਰਨ Osaka [ja]
 • Kyoto ਉਚਾਰਨ Kyoto [ja]
 • 大阪 ਉਚਾਰਨ 大阪 [ja]
 • 北海道 ਉਚਾਰਨ 北海道 [ja]
 • 大分 ਉਚਾਰਨ 大分 [ja]
 • 愛知県 ਉਚਾਰਨ 愛知県 [ja]
 • 福岡 ਉਚਾਰਨ 福岡 [yue]
 • 長崎 ਉਚਾਰਨ 長崎 [ja]
 • 愛媛 ਉਚਾਰਨ 愛媛 [ja]
 • 和歌山 ਉਚਾਰਨ 和歌山 [ja]
 • 長野 ਉਚਾਰਨ 長野 [ja]
 • 広島 ਉਚਾਰਨ 広島 [ja]
 • 熊本 ਉਚਾਰਨ 熊本 [zh]
 • 愛知 ਉਚਾਰਨ 愛知 [ja]
 • 鹿児島 ਉਚਾਰਨ 鹿児島 [ja]
 • 鳥取 ਉਚਾਰਨ 鳥取 [ja]
 • 奈良 ਉਚਾਰਨ 奈良 [ja]
 • 宮崎 ਉਚਾਰਨ 宮崎 [ja]
 • 徳島 ਉਚਾਰਨ 徳島 [ja]
 • 静岡 ਉਚਾਰਨ 静岡 [ja]
 • 滋賀 ਉਚਾਰਨ 滋賀 [ja]
 • 秋田 ਉਚਾਰਨ 秋田 [ja]
 • 新潟 ਉਚਾਰਨ 新潟 [yue]
 • 佐賀 ਉਚਾਰਨ 佐賀 [ja]
 • 岐阜 ਉਚਾਰਨ 岐阜 [ja]
 • 福島 ਉਚਾਰਨ 福島 [zh]
 • 栃木 ਉਚਾਰਨ 栃木 [ja]
 • 富山 ਉਚਾਰਨ 富山 [ja]
 • 山口 ਉਚਾਰਨ 山口 [ja]
 • 石川 ਉਚਾਰਨ 石川 [ja]
 • 山梨 ਉਚਾਰਨ 山梨 [ja]
 • 兵庫 ਉਚਾਰਨ 兵庫 [ja]
 • 山形 ਉਚਾਰਨ 山形 [zh]
 • 青森 ਉਚਾਰਨ 青森 [ja]
 • 宮城 ਉਚਾਰਨ 宮城 [ja]
 • 高知 ਉਚਾਰਨ 高知 [ja]
 • 島根 ਉਚਾਰਨ 島根 [ja]
 • 千葉 ਉਚਾਰਨ 千葉 [ja]
 • 群馬 ਉਚਾਰਨ 群馬 [ja]
 • 甲信越 ਉਚਾਰਨ 甲信越 [ja]