ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

prefecture

prefecture ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Tokyo ਉਚਾਰਨ
  Tokyo [ja]
 • Osaka ਉਚਾਰਨ
  Osaka [ja]
 • Kyoto ਉਚਾਰਨ
  Kyoto [ja]
 • 大阪 ਉਚਾਰਨ
  大阪 [ja]
 • 北海道 ਉਚਾਰਨ
  北海道 [ja]
 • 大分 ਉਚਾਰਨ
  大分 [ja]
 • 愛知県 ਉਚਾਰਨ
  愛知県 [ja]
 • 福岡 ਉਚਾਰਨ
  福岡 [yue]
 • 長崎 ਉਚਾਰਨ
  長崎 [ja]
 • 愛媛 ਉਚਾਰਨ
  愛媛 [ja]
 • 広島 ਉਚਾਰਨ
  広島 [ja]
 • 和歌山 ਉਚਾਰਨ
  和歌山 [ja]
 • 長野 ਉਚਾਰਨ
  長野 [ja]
 • 熊本 ਉਚਾਰਨ
  熊本 [zh]
 • 愛知 ਉਚਾਰਨ
  愛知 [ja]
 • 鹿児島 ਉਚਾਰਨ
  鹿児島 [ja]
 • 鳥取 ਉਚਾਰਨ
  鳥取 [ja]
 • 奈良 ਉਚਾਰਨ
  奈良 [ja]
 • 宮崎 ਉਚਾਰਨ
  宮崎 [ja]
 • 徳島 ਉਚਾਰਨ
  徳島 [ja]
 • 滋賀 ਉਚਾਰਨ
  滋賀 [ja]
 • 秋田 ਉਚਾਰਨ
  秋田 [ja]
 • 静岡 ਉਚਾਰਨ
  静岡 [ja]
 • 新潟 ਉਚਾਰਨ
  新潟 [yue]
 • 福島 ਉਚਾਰਨ
  福島 [zh]
 • 岐阜 ਉਚਾਰਨ
  岐阜 [ja]
 • 佐賀 ਉਚਾਰਨ
  佐賀 [ja]
 • 栃木 ਉਚਾਰਨ
  栃木 [ja]
 • 富山 ਉਚਾਰਨ
  富山 [ja]
 • 山口 ਉਚਾਰਨ
  山口 [ja]
 • 石川 ਉਚਾਰਨ
  石川 [ja]
 • 山梨 ਉਚਾਰਨ
  山梨 [ja]
 • 兵庫 ਉਚਾਰਨ
  兵庫 [ja]
 • 青森 ਉਚਾਰਨ
  青森 [ja]
 • 山形 ਉਚਾਰਨ
  山形 [zh]
 • 宮城 ਉਚਾਰਨ
  宮城 [ja]
 • 高知 ਉਚਾਰਨ
  高知 [ja]
 • 島根 ਉਚਾਰਨ
  島根 [ja]
 • 千葉 ਉਚਾਰਨ
  千葉 [ja]
 • 群馬 ਉਚਾਰਨ
  群馬 [ja]
 • 甲信越 ਉਚਾਰਨ
  甲信越 [ja]