ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

preposition

preposition ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • in ਉਚਾਰਨ in [en]
 • about ਉਚਾਰਨ about [en]
 • through ਉਚਾਰਨ through [en]
 • for ਉਚਾਰਨ for [en]
 • de ਉਚਾਰਨ de [fr]
 • with ਉਚਾਰਨ with [en]
 • am ਉਚਾਰਨ am [en]
 • out ਉਚਾਰਨ out [en]
 • um ਉਚਾਰਨ um [pt]
 • U ਉਚਾਰਨ U [es]
 • above ਉਚਾਰਨ above [en]
 • throughout ਉਚਾਰਨ throughout [en]
 • sans ਉਚਾਰਨ sans [fr]
 • under ਉਚਾਰਨ under [en]
 • among ਉਚਾਰਨ among [en]
 • to ਉਚਾਰਨ to [en]
 • an ਉਚਾਰਨ an [en]
 • mar ਉਚਾਰਨ mar [es]
 • round ਉਚਾਰਨ round [en]
 • sa ਉਚਾਰਨ sa [fr]
 • into ਉਚਾਰਨ into [en]
 • deur ਉਚਾਰਨ deur [nl]
 • à ਉਚਾਰਨ à [fr]
 • off ਉਚਾਰਨ off [en]
 • faoi ਉਚਾਰਨ faoi [ga]
 • sous ਉਚਾਰਨ sous [fr]
 • mot ਉਚਾਰਨ mot [fr]
 • zu ਉਚਾਰਨ zu [de]
 • aboard ਉਚਾਰਨ aboard [en]
 • fer ਉਚਾਰਨ fer [fr]
 • af ਉਚਾਰਨ af [da]
 • 近く ਉਚਾਰਨ 近く [ja]
 • til ਉਚਾਰਨ til [pt]
 • oko ਉਚਾਰਨ oko [cs]
 • noch ਉਚਾਰਨ noch [de]
 • بعد ਉਚਾਰਨ بعد [fa]
 • av ਉਚਾਰਨ av [sv]
 • אצל ਉਚਾਰਨ אצל [he]
 • Lone ਉਚਾਰਨ Lone [en]
 • unlike ਉਚਾਰਨ unlike [en]
 • いっしょに ਉਚਾਰਨ いっしょに [ja]
 • năm ਉਚਾਰਨ năm [vi]
 • trong ਉਚਾਰਨ trong [vi]
 • kod ਉਚਾਰਨ kod [sv]
 • gans ਉਚਾਰਨ gans [nl]
 • yn ਉਚਾਰਨ yn [cy]
 • 离 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • roimh ਉਚਾਰਨ roimh [ga]
 • papu ਉਚਾਰਨ papu [fi]
 • runt ਉਚਾਰਨ runt [en]
 • nhân ਉਚਾਰਨ nhân [vi]
 • đến ਉਚਾਰਨ đến [vi]
 • lontano ਉਚਾਰਨ lontano [it]
 • から ਉਚਾਰਨ から [ja]
 • iz ਉਚਾਰਨ iz [sl]
 • nad ਉਚਾਰਨ nad [cs]
 • مطابق ਉਚਾਰਨ مطابق [ur]
 • ため ਉਚਾਰਨ ため [ja]
 • جانب ਉਚਾਰਨ جانب [fa]
 • 横切って ਉਚਾਰਨ 横切って [ja]
 • à l'issue de ਉਚਾਰਨ à l'issue de [fr]
 • unto ਉਚਾਰਨ unto [fi]
 • ati ਉਚਾਰਨ ati [de]
 • tại ਉਚਾਰਨ tại [vi]
 • susu ਉਚਾਰਨ susu [ind]
 • dá ਉਚਾਰਨ [pt]
 • 上に ਉਚਾਰਨ 上に [ja]
 • sopra ਉਚਾਰਨ sopra [it]
 • contro ਉਚਾਰਨ contro [it]
 • romhat ਉਚਾਰਨ romhat [ga]
 • sotto ਉਚਾਰਨ sotto [it]
 • lijevi ਉਚਾਰਨ lijevi [hr]
 • circum ਉਚਾਰਨ circum [la]
 • vào ਉਚਾਰਨ vào [vi]
 • moku ਉਚਾਰਨ moku [haw]
 • vun ਉਚਾਰਨ vun [pdc]
 • với ਉਚਾਰਨ với [vi]
 • Sutta ਉਚਾਰਨ Sutta [hi]
 • a (article) ਉਚਾਰਨ a (article) [en]
 • dhe ਉਚਾਰਨ dhe [kw]
 • koku ਉਚਾਰਨ koku [tr]
 • uff ਉਚਾਰਨ uff [de]
 • addosso ਉਚਾਰਨ addosso [it]
 • avanti ਉਚਾਰਨ avanti [it]
 • idir ਉਚਾਰਨ idir [ga]
 • cois ਉਚਾਰਨ cois [ga]
 • behalve ਉਚਾਰਨ behalve [nl]
 • Preko ਉਚਾਰਨ Preko [sl]
 • längs ਉਚਾਰਨ längs [de]
 • Sha ਉਚਾਰਨ Sha [ha]
 • تک ਉਚਾਰਨ تک [ur]
 • بعدی ਉਚਾਰਨ بعدی [fa]
 • topmost ਉਚਾਰਨ topmost [en]
 • sü ਉਚਾਰਨ [lmo]
 • باوجود ਉਚਾਰਨ باوجود [ur]
 • دا ਉਚਾਰਨ دا [ar]
 • mittemot ਉਚਾਰਨ mittemot [sv]
 • anzi ਉਚਾਰਨ anzi [it]
 • mitsamt ਉਚਾਰਨ mitsamt [de]
 • neamhfhreagrach do ਉਚਾਰਨ neamhfhreagrach do [ga]