ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

prepositions

prepositions ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • de ਉਚਾਰਨ de [fr]
 • between ਉਚਾਰਨ between [en]
 • dehors ਉਚਾਰਨ dehors [fr]
 • sobre ਉਚਾਰਨ sobre [es]
 • via ਉਚਾਰਨ via [en]
 • underneath ਉਚਾਰਨ underneath [en]
 • entre ਉਚਾਰਨ entre [fr]
 • del ਉਚਾਰਨ del [it]
 • vers ਉਚਾਰਨ vers [fr]
 • 前 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • sense ਉਚਾਰਨ sense [en]
 • von ਉਚਾਰਨ von [de]
 • sens ਉਚਾਰਨ sens [fr]
 • contra ਉਚਾਰਨ contra [es]
 • 外 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • COM ਉਚਾਰਨ COM [pt]
 • ultra ਉਚਾਰਨ ultra [en]
 • pro ਉਚਾਰਨ pro [de]
 • 後 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 先 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • kun ਉਚਾਰਨ kun [da]
 • со ਉਚਾਰਨ со [ru]
 • för ਉਚਾਰਨ för [sv]
 • en tant que ਉਚਾਰਨ en tant que [fr]
 • a favor de ਉਚਾਰਨ a favor de [es]
 • sota ਉਚਾਰਨ sota [fi]
 • pel ਉਚਾਰਨ pel [gl]
 • durant ਉਚਾਰਨ durant [ca]
 • dels ਉਚਾਰਨ dels [ca]
 • envers ਉਚਾਰਨ envers [fr]
 • pels ਉਚਾਰਨ pels [nl]
 • davant ਉਚਾਰਨ davant [ca]
 • från ਉਚਾਰਨ från [sv]
 • dalt ਉਚਾਰਨ dalt [ca]
 • dins ਉਚਾਰਨ dins [oc]
 • a causa de ਉਚਾਰਨ a causa de [es]
 • malgrat ਉਚਾਰਨ malgrat [oc]
 • uff ਉਚਾਰਨ uff [de]
 • per tal de ਉਚਾਰਨ per tal de [oc]
 • cap a ਉਚਾਰਨ cap a [oc]
 • اندر ਉਚਾਰਨ اندر [fa]
 • tret de ਉਚਾਰਨ tret de [ca]
 • no obstant ਉਚਾਰਨ no obstant [ca]
 • des dels ਉਚਾਰਨ des dels [ca]
 • mitjançant ਉਚਾਰਨ mitjançant [ca]
 • benebst ਉਚਾਰਨ benebst [de]
 • des del ਉਚਾਰਨ des del [ca]
 • per al ਉਚਾਰਨ per al [ca]
 • cap als ਉਚਾਰਨ cap als [ca]
 • com a ਉਚਾਰਨ com a [ca]
 • salvant ਉਚਾਰਨ salvant [ca]
 • d'ençà de ਉਚਾਰਨ d'ençà de [ca]
 • a força de ਉਚਾਰਨ a força de [ca]
 • excepte ਉਚਾਰਨ excepte [ia]
 • a excepció de ਉਚਾਰਨ a excepció de [ca]
 • dintre ਉਚਾਰਨ dintre [ro]
 • أدَوات الجَرّ ਉਚਾਰਨ أدَوات الجَرّ [ar]
 • amb ਉਚਾਰਨ amb [oc]
 • salvat ਉਚਾਰਨ salvat [ro]
 • enmig de ਉਚਾਰਨ enmig de [ca]
 • abans de ਉਚਾਰਨ abans de [ca]
 • segons ਉਚਾਰਨ segons [ca]
 • lluny de ਉਚਾਰਨ lluny de [ca]
 • prop de ਉਚਾਰਨ prop de [ca]
 • entorn de ਉਚਾਰਨ entorn de [ca]
 • per raó de ਉਚਾਰਨ per raó de [ca]
 • arran de ਉਚਾਰਨ arran de [ca]
 • dē ਉਚਾਰਨ [la]
 • dessota ਉਚਾਰਨ dessota [ca]
 • després de ਉਚਾਰਨ després de [ca]
 • cap al ਉਚਾਰਨ cap al [ca]
 • passat de ਉਚਾਰਨ passat de [ca]
 • per a ਉਚਾਰਨ per a [ca]
 • per als ਉਚਾਰਨ per als [ca]
 • fins a ਉਚਾਰਨ fins a [oc]
 • a còpia de ਉਚਾਰਨ a còpia de [ca]
 • davall ਉਚਾਰਨ davall [ca]
 • a fi de ਉਚਾਰਨ a fi de [ca]
 • ulkoapäin ਉਚਾਰਨ ulkoapäin [fi]
 • enfront de ਉਚਾਰਨ enfront de [ca]
 • damunt ਉਚਾਰਨ damunt [ca]
 • devers ਉਚਾਰਨ devers [ca]
 • c. ਉਚਾਰਨ c. [fr]
 • quant a ਉਚਾਰਨ quant a [ca]
 • в (във) ਉਚਾਰਨ в (във) [bg]
 • dret a ਉਚਾਰਨ dret a [ca]
 • tocant a ਉਚਾਰਨ tocant a [ca]
 • fins als ਉਚਾਰਨ fins als [ca]
 • en quant ਉਚਾਰਨ en quant [ca]
 • llevat de ਉਚਾਰਨ llevat de [ca]
 • fora de ਉਚਾਰਨ fora de [ca]
 • fins al ਉਚਾਰਨ fins al [ca]
 • a desgrat de ਉਚਾਰਨ a desgrat de [ca]
 • per causa de ਉਚਾਰਨ per causa de [ca]
 • enfora de ਉਚਾਰਨ enfora de [ca]
 • a despit de ਉਚਾਰਨ a despit de [ca]
 • przyimki ਉਚਾਰਨ przyimki [pl]