ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

present tense

present tense ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ