ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

pressure

pressure ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ