ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

procedure

procedure ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ