ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

psalm 103

psalm 103 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ