ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

psychiatric term

psychiatric term ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ