ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

questions

questions ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • FAQ ਉਚਾਰਨ FAQ [en]
 • chew ਉਚਾਰਨ chew [en]
 • Qu'est-ce qu'il dit ? ਉਚਾਰਨ Qu'est-ce qu'il dit ? [fr]
 • Qu'en penses-tu ? ਉਚਾਰਨ Qu'en penses-tu ? [fr]
 • Où est-il ? ਉਚਾਰਨ Où est-il ? [fr]
 • الأسئلة ਉਚਾਰਨ الأسئلة [ar]
 • what's amiss ਉਚਾਰਨ what's amiss [en]
 • Où est-ce ? ਉਚਾਰਨ Où est-ce ? [fr]
 • går det? ਉਚਾਰਨ går det? [no]
 • Кыдзи тэнӧ шуӧны? ਉਚਾਰਨ Кыдзи тэнӧ шуӧны? [kv]
 • שאלות ਉਚਾਰਨ שאלות [he]
 • Que dites-vous ? ਉਚਾਰਨ Que dites-vous ? [fr]
 • Y dit quoi ? ਉਚਾਰਨ Y dit quoi ? [fr]
 • Que dis-je ? ਉਚਾਰਨ Que dis-je ? [fr]
 • Мый тэнад овыд? ਉਚਾਰਨ Мый тэнад овыд? [kv]
 • F.A.Q.s ਉਚਾਰਨ F.A.Q.s [en]
 • Répète un peu ! ਉਚਾਰਨ Répète un peu ! [fr]
 • प्रश्नों ਉਚਾਰਨ प्रश्नों [hi]
 • hvor lenge? ਉਚਾਰਨ hvor lenge? [no]
 • pytania ਉਚਾਰਨ pytania [pl]
 • تساؤلات ਉਚਾਰਨ تساؤلات [ar]
 • 今は何時ですか ਉਚਾਰਨ 今は何時ですか [ja]
 • سوالات ਉਚਾਰਨ سوالات [ur]
 • اسْتِفْهَامَات ਉਚਾਰਨ اسْتِفْهَامَات [ar]
 • استفهامات ਉਚਾਰਨ استفهامات [ar]
 • zapytania ਉਚਾਰਨ zapytania [pl]
 • tunten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tunten [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chupin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chupin [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chumün ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chumün [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chumül ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chumül [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chumten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chumten [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chumngelu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chumngelu [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chumngechi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chumngechi [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chuchi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chuchi [wa | arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ