ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

regulation

regulation ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ