ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

respectful

respectful ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ