ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

responsible

responsible ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ