ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

rhetorical device

rhetorical device ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • anaphora ਉਚਾਰਨ
  anaphora [en]
 • puns ਉਚਾਰਨ
  puns [lv]
 • synchysis ਉਚਾਰਨ
  synchysis [en]
 • anthypophora ਉਚਾਰਨ
  anthypophora [en]
 • asteismus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ asteismus [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ