ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

rhetorical device

rhetorical device ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • anaphora ਉਚਾਰਨ anaphora [en]
  • puns ਉਚਾਰਨ puns [lv]
  • synchysis ਉਚਾਰਨ synchysis [en]
  • anthypophora ਉਚਾਰਨ anthypophora [en]
  • asteismus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ asteismus [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ