ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

river name

river name ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ