ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ruminant

ruminant ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ