ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Saints

Saints ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • David ਉਚਾਰਨ David [en]
 • Adam ਉਚਾਰਨ Adam [en]
 • Aaron ਉਚਾਰਨ Aaron [en]
 • Santiago ਉਚਾਰਨ Santiago [es]
 • juli ਉਚਾਰਨ juli [de]
 • Rafael ਉਚਾਰਨ Rafael [pt]
 • Isaac ਉਚਾਰਨ Isaac [es]
 • Joan ਉਚਾਰਨ Joan [en]
 • Gerard ਉਚਾਰਨ Gerard [en]
 • Jordi ਉਚਾਰਨ Jordi [ca]
 • martyr ਉਚਾਰਨ martyr [en]
 • Alexandre ਉਚਾਰਨ Alexandre [fr]
 • Jesús ਉਚਾਰਨ Jesús [es]
 • Alfred ਉਚਾਰਨ Alfred [en]
 • aber ਉਚਾਰਨ aber [de]
 • Jaume ਉਚਾਰਨ Jaume [ca]
 • Roger ਉਚਾਰਨ Roger [en]
 • Albert ਉਚਾਰਨ Albert [ca]
 • Abel ਉਚਾਰਨ Abel [en]
 • Pau ਉਚਾਰਨ Pau [pt]
 • Augustine ਉਚਾਰਨ Augustine [en]
 • Artur ਉਚਾਰਨ Artur [sv]
 • Joaquim ਉਚਾਰਨ Joaquim [ca]
 • Marc ਉਚਾਰਨ Marc [da]
 • St Augustine ਉਚਾਰਨ St Augustine [en]
 • Clement ਉਚਾਰਨ Clement [en]
 • Erasmus ਉਚਾਰਨ Erasmus [en]
 • Miquel ਉਚਾਰਨ Miquel [ca]
 • benet ਉਚਾਰਨ benet [ca]
 • damas ਉਚਾਰਨ damas [fr]
 • Ernest ਉਚਾਰਨ Ernest [en]
 • Francesc ਉਚਾਰਨ Francesc [ca]
 • Oriol ਉਚਾਰਨ Oriol [ca]
 • esteve ਉਚਾਰਨ esteve [pt]
 • Víctor ਉਚਾਰਨ Víctor [es]
 • Lluc ਉਚਾਰਨ Lluc [ca]
 • Josep ਉਚਾਰਨ Josep [ca]
 • Dagobert ਉਚਾਰਨ Dagobert [de]
 • pere ਉਚਾਰਨ pere [ku]
 • Eduard ਉਚਾਰਨ Eduard [de]
 • dat ਉਚਾਰਨ dat [la]
 • St John ਉਚਾਰਨ St John [en]
 • Antoni ਉਚਾਰਨ Antoni [ca]
 • Fiacre ਉਚਾਰਨ Fiacre [en]
 • St Agnes ਉਚਾਰਨ St Agnes [en]
 • Gaspar ਉਚਾਰਨ Gaspar [es]
 • Irenaeus ਉਚਾਰਨ Irenaeus [en]
 • fidel ਉਚਾਰਨ fidel [ca]
 • Ramon ਉਚਾਰਨ Ramon [ca]
 • Ferran ਉਚਾਰਨ Ferran [ca]
 • Baltasar ਉਚਾਰਨ Baltasar [es]
 • Delfina ਉਚਾਰਨ Delfina [pt]
 • Àbac ਉਚਾਰਨ Àbac [ca]
 • romà ਉਚਾਰਨ romà [ca]
 • Adalbert ਉਚਾਰਨ Adalbert [de]
 • Guillem ਉਚਾਰਨ Guillem [ca]
 • Sergi ਉਚਾਰਨ Sergi [ca]
 • Llorenç ਉਚਾਰਨ Llorenç [ca]
 • Ricard ਉਚਾਰਨ Ricard [ca]
 • roj ਉਚਾਰਨ roj [zza]
 • Arnau ਉਚਾਰਨ Arnau [ca]
 • Bernat ਉਚਾਰਨ Bernat [ca]
 • Cosme ਉਚਾਰਨ Cosme [pt]
 • Кирил ਉਚਾਰਨ Кирил [bg]
 • Saint Patrick ਉਚਾਰਨ Saint Patrick [en]
 • Carles ਉਚਾਰਨ Carles [ca]
 • Vicenç ਉਚਾਰਨ Vicenç [ca]
 • Lluís ਉਚਾਰਨ Lluís [ca]
 • abdal ਉਚਾਰਨ abdal [pt]
 • Adalhard ਉਚਾਰਨ Adalhard [de]
 • Adelaida ਉਚਾਰਨ Adelaida [ca]
 • abundi ਉਚਾਰਨ abundi [eo]
 • St Aidan's ਉਚਾਰਨ St Aidan's [en]
 • Nicolau ਉਚਾਰਨ Nicolau [pt]
 • Phileas ਉਚਾਰਨ Phileas [en]
 • Claudi ਉਚਾਰਨ Claudi [ca]
 • Tirs ਉਚਾਰਨ Tirs [ca]
 • Jofre ਉਚਾਰਨ Jofre [ca]
 • Enric ਉਚਾਰਨ Enric [ca]
 • Andreu ਉਚਾਰਨ Andreu [ca]
 • Dalmau ਉਚਾਰਨ Dalmau [ca]
 • Berenguer ਉਚਾਰਨ Berenguer [ca]
 • Elies ਉਚਾਰਨ Elies [ca]
 • Domènec ਉਚਾਰਨ Domènec [ca]
 • Abelard ਉਚਾਰਨ Abelard [ca]
 • St. Patrick ਉਚਾਰਨ St. Patrick [en]
 • St Magdalene ਉਚਾਰਨ St Magdalene [en]
 • Ignasi ਉਚਾਰਨ Ignasi [ca]
 • Mateu ਉਚਾਰਨ Mateu [ca]
 • Bartomeu ਉਚਾਰਨ Bartomeu [ca]
 • Bru ਉਚਾਰਨ Bru [ca]
 • Άγιος Γεώργιος ਉਚਾਰਨ Άγιος Γεώργιος [el]
 • Maurici ਉਚਾਰਨ Maurici [ca]
 • Saint-Nicaise ਉਚਾਰਨ Saint-Nicaise [fr]
 • Hipòlit ਉਚਾਰਨ Hipòlit [ca]
 • Αϊ-Γιώργης ਉਚਾਰਨ Αϊ-Γιώργης [el]
 • Abib ਉਚਾਰਨ Abib [ca]
 • Dalmaci ਉਚਾਰਨ Dalmaci [ca]
 • Псой ਉਚਾਰਨ Псой [ru]
 • Jerònim ਉਚਾਰਨ Jerònim [ca]