ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Scots

Scots ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Scone ਉਚਾਰਨ Scone [en]
 • bairns ਉਚਾਰਨ bairns [en]
 • leal ਉਚਾਰਨ leal [es]
 • Raasay ਉਚਾਰਨ Raasay [en]
 • spurtle ਉਚਾਰਨ spurtle [en]
 • MacKay ਉਚਾਰਨ MacKay [sco]
 • syne ਉਚਾਰਨ syne [af]
 • ony ਉਚਾਰਨ ony [cs]
 • landloper ਉਚਾਰਨ landloper [en]
 • farl ਉਚਾਰਨ farl [en]
 • Tam o' Shanter ਉਚਾਰਨ Tam o' Shanter [en]
 • smeòrach ਉਚਾਰਨ smeòrach [gd]
 • Roscarrock ਉਚਾਰਨ Roscarrock [en]
 • pelter ਉਚਾਰਨ pelter [lmo]
 • Eric Robert Russell Linklater ਉਚਾਰਨ Eric Robert Russell Linklater [en]
 • Inverleith House ਉਚਾਰਨ Inverleith House [en]
 • Broun ਉਚਾਰਨ Broun [sco]
 • Black Watch ਉਚਾਰਨ Black Watch [en]
 • Buglass ਉਚਾਰਨ Buglass [sco]
 • Albannach ਉਚਾਰਨ Albannach [gd]
 • MacClarty ਉਚਾਰਨ MacClarty [sco]
 • Lews ਉਚਾਰਨ Lews [sco]
 • Craigmillar ਉਚਾਰਨ Craigmillar [en]
 • Horsbroch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Horsbroch [sco] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • onie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ onie [sco] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Caestecker ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Caestecker [sco] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chuckies ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chuckies [sco] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Phileagh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Phileagh [gd] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • unthirdom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ unthirdom [sco] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Earl Marischal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Earl Marischal [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Robene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Robene [sco] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • unthirlt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ unthirlt [sco] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Mackaingie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mackaingie [sco] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ