ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

seven

seven ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 七 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • sept ਉਚਾਰਨ
  sept [fr]
 • siete ਉਚਾਰਨ
  siete [es]
 • sjö ਉਚਾਰਨ
  sjö [sv]
 • Tujuh ਉਚਾਰਨ
  Tujuh [ind]
 • syv ਉਚਾਰਨ
  syv [da]
 • pito ਉਚਾਰਨ
  pito [tl]
 • septuple ਉਚਾਰਨ
  septuple [en]
 • しち ਉਚਾਰਨ
  しち [ja]
 • sjey ਉਚਾਰਨ
  sjey [fo]
 • なな ਉਚਾਰਨ
  なな [ja]
 • sedem ਉਚਾਰਨ
  sedem [sl]
 • Shichi ਉਚਾਰਨ
  Shichi [ja]
 • sétima ਉਚਾਰਨ
  sétima [pt]
 • hewt ਉਚਾਰਨ
  hewt [zza]
 • VII ਉਚਾਰਨ
  VII [pl]
 • حه فت ਉਚਾਰਨ
  حه فت [ku]
 • voe ਉਚਾਰਨ
  voe [pt]
 • ਸੱਤ ਉਚਾਰਨ
  ਸੱਤ [pa]
 • vitu ਉਚਾਰਨ
  vitu [pt]
 • têpakohp ਉਚਾਰਨ
  têpakohp [cr]
 • šakówiŋ ਉਚਾਰਨ
  šakówiŋ [lkt]
 • ௭ ਉਚਾਰਨ
  [ta]
 • επταγωνικός ਉਚਾਰਨ
  επταγωνικός [el]
 • ஏமு ਉਚਾਰਨ
  ஏமு [ta]
 • shiaght ਉਚਾਰਨ
  shiaght [gv]
 • εβδόμη ਉਚਾਰਨ
  εβδόμη [el]
 • 7η ਉਚਾਰਨ
  [el]
 • յոթ ਉਚਾਰਨ
  յոթ [hy]
 • blə ਉਚਾਰਨ
  blə [uby]
 • εφταγωνικός ਉਚਾਰਨ
  εφταγωνικός [el]
 • ସାତ ਉਚਾਰਨ
  ସାତ [or]
 • septiņi ਉਚਾਰਨ
  septiņi [lv]
 • ୭ ਉਚਾਰਨ
  [or]
 • seibi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ seibi [srn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kusikhombisa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kusikhombisa [ss] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ