ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

severely

severely ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ