ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ski jumping

ski jumping ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ