ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

sound

sound ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • quiet ਉਚਾਰਨ quiet [en]
 • cough ਉਚਾਰਨ cough [en]
 • volume ਉਚਾਰਨ volume [en]
 • burp ਉਚਾਰਨ burp [en]
 • clap ਉਚਾਰਨ clap [en]
 • diphthong ਉਚਾਰਨ diphthong [en]
 • rhythms ਉਚਾਰਨ rhythms [en]
 • mellifluous ਉਚਾਰਨ mellifluous [en]
 • ha ਉਚਾਰਨ ha [it]
 • hiccup ਉਚਾਰਨ hiccup [en]
 • loud ਉਚਾਰਨ loud [en]
 • hullabaloo ਉਚਾਰਨ hullabaloo [en]
 • Sennheiser ਉਚਾਰਨ Sennheiser [de]
 • gong ਉਚਾਰਨ gong [en]
 • flip-flop ਉਚਾਰਨ flip-flop [en]
 • tintinnabulation ਉਚਾਰਨ tintinnabulation [en]
 • mikrofon ਉਚਾਰਨ mikrofon [de]
 • stereo ਉਚਾਰਨ stereo [en]
 • hmm ਉਚਾਰਨ hmm [en]
 • bleat ਉਚਾਰਨ bleat [en]
 • hiccough ਉਚਾਰਨ hiccough [en]
 • sonar ਉਚਾਰਨ sonar [en]
 • chirp ਉਚਾਰਨ chirp [en]
 • White Noise ਉਚਾਰਨ White Noise [en]
 • tintinnabulate ਉਚਾਰਨ tintinnabulate [en]
 • hissed ਉਚਾਰਨ hissed [en]
 • tweet ਉਚਾਰਨ tweet [en]
 • whoosh ਉਚਾਰਨ whoosh [en]
 • amplificador ਉਚਾਰਨ amplificador [pt]
 • tremolo ਉਚਾਰਨ tremolo [it]
 • undertone ਉਚਾਰਨ undertone [en]
 • footfall ਉਚਾਰਨ footfall [en]
 • hurrah ਉਚਾਰਨ hurrah [en]
 • alveolar trill ਉਚਾਰਨ alveolar trill [en]
 • hibiki ਉਚਾਰਨ hibiki [ja]
 • rhythmically ਉਚਾਰਨ rhythmically [en]
 • phaser ਉਚਾਰਨ phaser [en]
 • subpharyngeal ਉਚਾਰਨ subpharyngeal [en]
 • sonography ਉਚਾਰਨ sonography [en]
 • chirrup ਉਚਾਰਨ chirrup [en]
 • clic ਉਚਾਰਨ clic [es]
 • haw ਉਚਾਰਨ haw [en]
 • tweeted ਉਚਾਰਨ tweeted [en]
 • swish ਉਚਾਰਨ swish [en]
 • points ਉਚਾਰਨ points [en]
 • inaudible ਉਚਾਰਨ inaudible [en]
 • hissing ਉਚਾਰਨ hissing [en]
 • howl ਉਚਾਰਨ howl [en]
 • bonk ਉਚਾਰਨ bonk [en]
 • dźwięk ਉਚਾਰਨ dźwięk [pl]
 • bić ਉਚਾਰਨ bić [pl]
 • הֶגֶה, הגה ਉਚਾਰਨ הֶגֶה, הגה [he]
 • amplifier ਉਚਾਰਨ amplifier [en]
 • boink ਉਚਾਰਨ boink [en]
 • squawk ਉਚਾਰਨ squawk [en]
 • rhythmic ਉਚਾਰਨ rhythmic [en]
 • euphonious ਉਚਾਰਨ euphonious [en]
 • squeaky ਉਚਾਰਨ squeaky [en]
 • Soundbooth ਉਚਾਰਨ Soundbooth [en]
 • post-production ਉਚਾਰਨ post-production [en]
 • tush ਉਚਾਰਨ tush [en]
 • meep ਉਚਾਰਨ meep [en]
 • neighs ਉਚਾਰਨ neighs [en]
 • chirruping ਉਚਾਰਨ chirruping [en]
 • brzmiące ਉਚਾਰਨ brzmiące [pl]
 • intone ਉਚਾਰਨ intone [en]
 • sonner ਉਚਾਰਨ sonner [fr]
 • Peng ਉਚਾਰਨ Peng [sv]
 • dźwięczeć ਉਚਾਰਨ dźwięczeć [pl]
 • amplify ਉਚਾਰਨ amplify [en]
 • lûd ਉਚਾਰਨ lûd [fy]
 • velopharyngeal ਉਚਾਰਨ velopharyngeal [en]
 • oto (音) ਉਚਾਰਨ oto (音) [ja]
 • おと ਉਚਾਰਨ おと [ja]
 • brzmi ਉਚਾਰਨ brzmi [pl]
 • purling ਉਚਾਰਨ purling [en]
 • 回荡 ਉਚਾਰਨ 回荡 [zh]
 • tunog ਉਚਾਰਨ tunog [tl]
 • przydźwięk ਉਚਾਰਨ przydźwięk [pl]
 • piach ਉਚਾਰਨ piach [pl]
 • hisses ਉਚਾਰਨ hisses [en]
 • zisch ਉਚਾਰਨ zisch [de]
 • دنگ دنگ ਉਚਾਰਨ دنگ دنگ [fa]
 • beep ਉਚਾਰਨ beep [en]
 • creaking ਉਚਾਰਨ creaking [en]
 • dźwiękowiec ਉਚਾਰਨ dźwiękowiec [pl]
 • ligyrophobia ਉਚਾਰਨ ligyrophobia [en]
 • BBC Radiophonic Workshop ਉਚਾਰਨ BBC Radiophonic Workshop [en]
 • Scroop ਉਚਾਰਨ Scroop [en]
 • kalama ਉਚਾਰਨ kalama [x-tp]
 • mellifluent ਉਚਾਰਨ mellifluent [en]
 • mytacism ਉਚਾਰਨ mytacism [en]
 • coo ਉਚਾਰਨ coo [en]
 • búgás ਉਚਾਰਨ búgás [hu]
 • stemmeskifte ਉਚਾਰਨ stemmeskifte [no]
 • supersonic ਉਚਾਰਨ supersonic [en]
 • concent ਉਚਾਰਨ concent [en]
 • beeping ਉਚਾਰਨ beeping [en]
 • glaumur ਉਚਾਰਨ glaumur [is]
 • ɛ̃ ਉਚਾਰਨ ɛ̃ [fr]