ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

squirrel

squirrel ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • سنجاب ਉਚਾਰਨ سنجاب [ar]
 • mókus ਉਚਾਰਨ mókus [hu]
 • scoiattolo ਉਚਾਰਨ scoiattolo [it]
 • xerus ਉਚਾਰਨ xerus [en]
 • urtxintxa ਉਚਾਰਨ urtxintxa [eu]
 • sciurus ਉਚਾਰਨ sciurus [la]
 • ekorn ਉਚਾਰਨ ekorn [no]
 • ardilya ਉਚਾਰਨ ardilya [tl]
 • scrieul ਉਚਾਰਨ scrieul [pms]
 • কাঠবিড়াল ਉਚਾਰਨ কাঠবিড়াল [bn]
 • egernene ਉਚਾਰਨ egernene [da]
 • scoiattulu ਉਚਾਰਨ scoiattulu [scn]
 • saloli ਉਚਾਰਨ saloli [chr]
 • sghiràt ਉਚਾਰਨ sghiràt [vec]
 • चमरपुच्छ ਉਚਾਰਨ चमरपुच्छ [hi]
 • sghirate ਉਚਾਰਨ sghirate [fur]
 • vāvere ਉਚਾਰਨ vāvere [lv]
 • con sóc ਉਚਾਰਨ con sóc [vi]
 • กระรอก ਉਚਾਰਨ กระรอก [th]
 • хэрэм ਉਚਾਰਨ хэрэм [mn]
 • orav ਉਚਾਰਨ orav [et]
 • anikwacâs ਉਚਾਰਨ anikwacâs [cr]
 • íkorni ਉਚਾਰਨ íkorni [is]
 • ఉడుత ਉਚਾਰਨ ఉడుత [te]
 • esquiròl ਉਚਾਰਨ esquiròl [oc]
 • abgur ਉਚਾਰਨ abgur [tzm]
 • Tommy Tucker ਉਚਾਰਨ Tommy Tucker [en]
 • sciòrnia ਉਚਾਰਨ sciòrnia [lij]
 • kə̀nyérì ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kə̀nyérì [kr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ‘araoe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ‘araoe [ty] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • antharu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ antharu [qu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dabagaale ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dabagaale [so] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ekirèy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ekirèy [ht] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • esquirgüelo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ esquirgüelo [an] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • esquiròu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ esquiròu [frp] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • gologolo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gologolo [ny] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • wutamfa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wutamfa [ha] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kīrera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kīrera [mi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • stgilat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stgilat [rm] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • skojjatlu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ skojjatlu [mt] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sissinnguaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sissinnguaq [kl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • najxezla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ najxezla [rom] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • saqlataiyaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ saqlataiyaq [ik] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • scuiattulu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ scuiattulu [co] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ