ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

stomach

stomach ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • stomach ਉਚਾਰਨ stomach [en]
 • sisu ਉਚਾਰਨ sisu [fi]
 • Magi ਉਚਾਰਨ Magi [en]
 • venter ਉਚਾਰਨ venter [nl]
 • شکم ਉਚਾਰਨ شکم [fa]
 • linea alba ਉਚਾਰਨ linea alba [en]
 • tum ਉਚਾਰਨ tum [la]
 • gastroscopy ਉਚਾਰਨ gastroscopy [en]
 • reticulum ਉਚਾਰਨ reticulum [nl]
 • стомах ਉਚਾਰਨ стомах [bg]
 • villi ਉਚਾਰਨ villi [fi]
 • craw ਉਚਾਰਨ craw [en]
 • tripe ਉਚਾਰਨ tripe [en]
 • ciki ਉਚਾਰਨ ciki [hu]
 • পেট ਉਚਾਰਨ পেট [bn]
 • nadkwasota ਉਚਾਰਨ nadkwasota [pl]
 • bebech ਉਚਾਰਨ bebech [pl]
 • thezí ਉਚਾਰਨ thezí [lkt]
 • בטן ਉਚਾਰਨ בטן [he]
 • brzuszna ਉਚਾਰਨ brzuszna [pl]
 • eruct ਉਚਾਰਨ eruct [en]
 • z pustym brzuchem ਉਚਾਰਨ z pustym brzuchem [pl]
 • clapotement ਉਚਾਰਨ clapotement [fr]
 • Menetrier's disease ਉਚਾਰਨ Menetrier's disease [en]
 • matay ਉਚਾਰਨ matay [cr]
 • קיבה ਉਚਾਰਨ קיבה [he]
 • mammillated ਉਚਾਰਨ mammillated [en]
 • איצטומכה ਉਚਾਰਨ איצטומכה [he]
 • brenti ਉਚਾਰਨ brenti [sc]
 • myenteron ਉਚਾਰਨ myenteron [en]
 • אסטומכה ਉਚਾਰਨ אסטומכה [he]
 • kałdun ਉਚਾਰਨ kałdun [pl]
 • cardia ਉਚਾਰਨ cardia [it]
 • William Beaumont ਉਚਾਰਨ William Beaumont [en]
 • gastrotomy ਉਚਾਰਨ gastrotomy [en]
 • omasum ਉਚਾਰਨ omasum [en]
 • abdominus ਉਚਾਰਨ abdominus [en]
 • öpü ਉਚਾਰਨ öpü [haw]
 • خېټه ਉਚਾਰਨ خېټه [ps]
 • بد ہضمی ਉਚਾਰਨ بد ہضمی [ur]
 • rumens ਉਚਾਰਨ rumens [en]
 • brjuch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ brjuch [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aqajak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aqajak [kl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ