ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

strategy

strategy ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ