ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

strength

strength ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ