ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

subs.

subs. ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • wiesen ਉਚਾਰਨ wiesen [de]
  • decumano ਉਚਾਰਨ decumano [it]
  • undertrykkelse ਉਚਾਰਨ undertrykkelse [no]
  • deviations ਉਚਾਰਨ deviations [en]
  • gymnasiarchus ਉਚਾਰਨ gymnasiarchus [la]
  • ostentator ਉਚਾਰਨ ostentator [la]
  • affugter ਉਚਾਰਨ affugter [da]
  • iagttagelse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iagttagelse [da] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ