ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

substantive

substantive ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • árvore ਉਚਾਰਨ árvore [pt]
 • task ਉਚਾਰਨ task [en]
 • завтрак ਉਚਾਰਨ завтрак [ru]
 • viagem ਉਚਾਰਨ viagem [pt]
 • adept ਉਚਾਰਨ adept [en]
 • centrum ਉਚਾਰਨ centrum [nl]
 • pro ਉਚਾਰਨ pro [en]
 • liberal ਉਚਾਰਨ liberal [en]
 • ratoeira ਉਚਾਰਨ ratoeira [pt]
 • tomte ਉਚਾਰਨ tomte [sv]
 • knockout ਉਚਾਰਨ knockout [en]
 • ciciri ਉਚਾਰਨ ciciri [scn]
 • kommunist ਉਚਾਰਨ kommunist [de]
 • cani ਉਚਾਰਨ cani [it]
 • spurt ਉਚਾਰਨ spurt [en]
 • konservativ ਉਚਾਰਨ konservativ [de]
 • badda ਉਚਾਰਨ badda [scn]
 • conca ਉਚਾਰਨ conca [it]
 • picciriddu ਉਚਾਰਨ picciriddu [scn]
 • lupu ਉਚਾਰਨ lupu [cs]
 • peri ਉਚਾਰਨ peri [scn]
 • nannu ਉਚਾਰਨ nannu [mt]
 • lumia ਉਚਾਰਨ lumia [en]
 • ciaula ਉਚਾਰਨ ciaula [scn]
 • правнук ਉਚਾਰਨ правнук [ru]
 • lupi ਉਚਾਰਨ lupi [it]
 • austu ਉਚਾਰਨ austu [scn]
 • velns ਉਚਾਰਨ velns [lv]
 • tuma ਉਚਾਰਨ tuma [scn]
 • crapa ਉਚਾਰਨ crapa [lmo]
 • Ranza ਉਚਾਰਨ Ranza [scn]
 • varu ਉਚਾਰਨ varu [cs]
 • evangelization ਉਚਾਰਨ evangelization [en]
 • cavagna ਉਚਾਰਨ cavagna [scn]
 • pipituni ਉਚਾਰਨ pipituni [scn]
 • jízda ਉਚਾਰਨ jízda [cs]
 • cucciara ਉਚਾਰਨ cucciara [scn]
 • lanna ਉਚਾਰਨ lanna [scn]
 • lapi (insect) ਉਚਾਰਨ lapi (insect) [scn]
 • caputa ਉਚਾਰਨ caputa [scn]
 • sanfona ਉਚਾਰਨ sanfona [pt]
 • timpagnu ਉਚਾਰਨ timpagnu [scn]
 • maccia ਉਚਾਰਨ maccia [scn]
 • lotola ਉਚਾਰਨ lotola [scn]
 • carruu ਉਚਾਰਨ carruu [scn]
 • cardubbulu ਉਚਾਰਨ cardubbulu [scn]
 • capuliatu ਉਚਾਰਨ capuliatu [scn]
 • masculu ਉਚਾਰਨ masculu [scn]
 • agghiti ਉਚਾਰਨ agghiti [scn]
 • vavaluci ਉਚਾਰਨ vavaluci [scn]
 • urieddu ਉਚਾਰਨ urieddu [scn]
 • scialucheda ਉਚਾਰਨ scialucheda [scn]
 • carduni ਉਚਾਰਨ carduni [scn]
 • puorcu ਉਚਾਰਨ puorcu [scn]
 • vespiri ਉਚਾਰਨ vespiri [scn]
 • socialdemokrat ਉਚਾਰਨ socialdemokrat [sv]
 • mannarinu ਉਚਾਰਨ mannarinu [scn]
 • vriogna ਉਚਾਰਨ vriogna [scn]
 • abbissu ਉਚਾਰਨ abbissu [scn]
 • camula ਉਚਾਰਨ camula [scn]
 • pagliaru ਉਚਾਰਨ pagliaru [scn]
 • cannizzata ਉਚਾਰਨ cannizzata [scn]
 • carannula ਉਚਾਰਨ carannula [scn]
 • ucca ਉਚਾਰਨ ucca [scn]
 • Ilici ਉਚਾਰਨ Ilici [scn]
 • iaddinaru ਉਚਾਰਨ iaddinaru [scn]
 • vuommicu ਉਚਾਰਨ vuommicu [scn]
 • babbu ਉਚਾਰਨ babbu [scn]
 • patutu ਉਚਾਰਨ patutu [scn]
 • abbucatu ਉਚਾਰਨ abbucatu [scn]
 • vastunaca ਉਚਾਰਨ vastunaca [scn]
 • uocciu ਉਚਾਰਨ uocciu [scn]
 • timpune ਉਚਾਰਨ timpune [scn]
 • milicuccu ਉਚਾਰਨ milicuccu [scn]
 • uocci ਉਚਾਰਨ uocci [scn]
 • cuccìa ਉਚਾਰਨ cuccìa [scn]
 • carrua ਉਚਾਰਨ carrua [scn]
 • aliva ਉਚਾਰਨ aliva [scn]
 • liama ਉਚਾਰਨ liama [scn]
 • lapa (insect) ਉਚਾਰਨ lapa (insect) [scn]
 • pitazzu ਉਚਾਰਨ pitazzu [scn]
 • strattu ਉਚਾਰਨ strattu [scn]
 • marcabuolu ਉਚਾਰਨ marcabuolu [scn]
 • Beliebigkeit ਉਚਾਰਨ Beliebigkeit [de]
 • cuocciu ਉਚਾਰਨ cuocciu [scn]
 • causetta ਉਚਾਰਨ causetta [scn]
 • mastru ਉਚਾਰਨ mastru [scn]
 • sicciu ਉਚਾਰਨ sicciu [scn]
 • ugghia ਉਚਾਰਨ ugghia [scn]
 • vascedda ਉਚਾਰਨ vascedda [scn]
 • siccia ਉਚਾਰਨ siccia [scn]
 • pagghiazzu ਉਚਾਰਨ pagghiazzu [scn]
 • carrettu ਉਚਾਰਨ carrettu [scn]
 • canigghia ਉਚਾਰਨ canigghia [scn]
 • capputtedda ਉਚਾਰਨ capputtedda [scn]
 • viscotta ਉਚਾਰਨ viscotta [scn]
 • cardedda ਉਚਾਰਨ cardedda [scn]
 • brùoru ਉਚਾਰਨ brùoru [scn]
 • circu ਉਚਾਰਨ circu [scn]
 • vuturuni ਉਚਾਰਨ vuturuni [scn]