ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

surprise

surprise ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ